04/01/2011

Proverb

Who does what likes,  will never go work in life (Italian proverb)
Kare ga sukina mono wa dare ga, kare wa seikatsu no naka de hataraku koto wa arimasen
(Itaria-go no kotowaza)

Nenhum comentário:

Postar um comentário